Välkommen till vår hemsida!
 
Hembygdsforskning Rundvik-Nordmaling är en sektion under Rundviks Intresseförening. Sektionen,
som från början hette Fotogruppen kom till 2003 samma år som Rundviks Intresseförening bildades.
Vid Rundviksdagen samma år hade gruppen en fotoutställning om folkskollärare Andreas Johanssons
akvarellalster och skolfoton på de elever han undervisat under sin tid i Rundvik. Gruppen har sedan
dess haft återkommande fotoutställningar på Rundviksdagen fram till t.o.m. år 2014.
Gruppen vidgade snart sitt intresse med hembygdsforskning och bytte då namn till
Hembygdsforskning Rundvik-Nordmaling. Under paraplynamnet Hembygdsforskning har sektionen
alltsedan sin start bedrivit bygdeforskning i studiecirkelform om Nordmalings sockens och dess
innevånares historia. Deltagarna kommer från olika delar inom socknen, vilka alla har bygdeforskning
som gemensamt intresse. Sektionen består av flera studiecirkelgrupper.
 
Inom Sektionen har under åren bedrivits olika projekt, vilka några av de större projekten har varit; 
  • identifiering och skanning av gamla foton från bygden
  • kartläggning och dokumentation av affärer och företag i Rundviks samhälle
  • dokumentation om Rundviksgårdens historia och betydelse för föreningar och organisationer
  • tidningsurklipp och katalogisering av Västerbottens Kuriren från 1959 fram till 2003
  • tidningsurklipp och katalogisering av Folkbladet och Västerbottens Kuriren från 2004
  • en dokumentation om ”Rundviks historia i ord och bild” inom Leader URnära 2014
  • tidningsurklipp och katalogisering av Västerbottningen från 2014 
 
Hembygdsforskningens syfte är att säkerställa bevarandet av bygdens kulturhistoria genom
digitalisering av Sektionens foton, arkivhandlingar och tidningsurklipp. Tidningsurklippen har utförts
av deltagare i fem olika grupper som skett via studiecirklar.
Under vintern 2016 påbörjades digitalisering av tidningsurklippen från Västerbottens Kuriren. Dessa
kommer att läggas ut i PDF-format allt eftersom de är klara. Därutöver kommer det också att läggas
ut en del gamla bilder från trakten.
Ytterligare några stora projekt, ”Inventering av gamla skolor inom Nordmalings socken”, Inventering
av gamla hus i Rundvik” samt ”Inventering av gamla hus i Nordmaling” påbörjades hösten 2015 och
pågår för närvarande. 
 
2016-05-23
Ketty Sjöström