Tidningsurklipp från gamla Västerbottens Kuriren tidningar
Tidningsurklippen har utförts av deltagare i fem olika studiecirklar. Varje deltagare har utgått
ifrån en arbetsinstruktion med detaljerad lista om vad som skulle klippas ut från Nordmalings
socken. Även om dem allra flestas ambition har varit att ta med alla artiklar, familjeannonser,
övriga annonser och bilder från socknen, så kan det ha missats en och annan artikel. Vi ser
också att vi kan ha missat någon text i slutet av en artikel där texten har fortsatt på en annan
sida i papperstidningen. Vi hoppas att ni har överseende för detta.

När vi började med tidningsurklippen fanns ingen tanke på att scanna och digitalisera dessa.
Idén om detta var något som vi kom på när vi nått fram till sista tidningsåret. Hösten 2015
blev startskottet för scanning och digitalisering av tidningsurklippen. Vi kommer att lägga ut
filerna årsvis allteftersom de är klara (med undantag under sommarmånaderna).

Vår förhoppning är att ni skall finna glädje och intresse av detta historiska material.

Hembygdsforskning Rundvik-Nordmaling

Digitalgruppen VK den 26 april 2017.

Ketty Sjöström Lennart Jonsson

VK-urklipp Januari 1959 VK-urklipp Januari 1960 VK-urklipp Januari 1961 VK-urklipp Januari 1962 VK-urklipp Januari 1963
VK-urklipp Februari 1959 VK-urklipp Februari 1960 VK-urklipp Februari 1961 VK-urklipp Februari 1962 VK-urklipp Februari 1963
VK-urklipp Mars 1959 VK-urklipp Mars 1960 VK-urklipp Mars 1961 VK-urklipp Mars 1962 VK-urklipp Mars 1963
VK-urklipp April 1959 VK-urklipp April 1960 VK-urklipp April 1961 VK-urklipp April 1962 VK-urklipp April 1963
VK-urklipp Maj 1959 VK-urklipp Maj 1960 VK-urklipp Maj 1961 VK-urklipp Maj 1962 VK-urklipp Maj 1963
VK-urklipp Juni 1959 VK-urklipp Juni 1960 VK-urklipp Juni 1961 VK-urklipp Juni 1962 VK-urklipp Juni 1963
VK-urklipp Juli 1959 VK-urklipp Juli 1960 VK-urklipp Juli 1961 VK-urklipp Juli 1962 VK-urklipp Juli 1963
VK-urklipp Augusti 1959 VK-urklipp Augusti 1960 VK-urklipp Augusti 1961 VK-urklipp Augusti 1962 VK-urklipp Augusti 1963
VK-urklipp September 1959 VK-urklipp September 1960 VK-urklipp September 1961 VK-urklipp September 1962 VK-urklipp September 1963
VK-urklipp Oktober 1959 VK-urklipp Oktober 1960 VK-urklipp Oktober 1961 VK-urklipp Oktober 1962 VK-urklipp Oktober 1963
VK-urklipp November 1959 VK-urklipp November 1960 VK-urklipp November 1961 VK-urklipp November 1962 VK-urklipp November 1963
  VK-urklipp December 1960 VK-urklipp December 1961 VK-urklipp December 1962 VK-urklipp December 1963
         
VK-urklipp Januari 1964 VK-urklipp Januari 1965   VK-urklipp Januari 1967 VK-urklipp Januari 1968
VK-urklipp Februari 1964 VK-urklipp Februari 1965 VK-urklipp Februari 1966 VK-urklipp Februari 1967 VK-urklipp Februari 1968
VK-urklipp Mars 1964 VK-urklipp Mars 1965 VK-urklipp Mars 1966 VK-urklipp Mars 1967 VK-urklipp Mars 1968
VK-urklipp April 1964 VK-urklipp April 1965 VK-urklipp April 1966 VK-urklipp April 1967 VK-urklipp April 1968
VK-urklipp Maj 1964 VK-urklipp Maj 1965 VK-urklipp Maj 1966 VK-urklipp Maj 1967 VK-urklipp Maj 1968
VK-urklipp Juni 1964 VK-urklipp Juni 1965 VK-urklipp Juni 1966 VK-urklipp Juni 1967 VK-urklipp Juni 1968
VK-urklipp Juli 1964 VK-urklipp Juli 1965 VK-urklipp Juli 1966 VK-urklipp Juli 1967 VK-urklipp Juli 1968
VK-urklipp Augusti 1964 VK-urklipp Augusti 1965 VK-urklipp Augusti 1966 VK-urklipp Augusti 1967 VK-urklipp Augusti 1968
VK-urklipp September 1964 VK-urklipp Septermber 1965 VK-urklipp September 1966 VK-urklipp September 1967 VK-urklipp September 1968
VK-urklipp Oktober 1964 VK-urklipp Oktober 1965 VK-urklipp Oktober 1966 VK-urklipp Oktober 1967 VK-urklipp Oktober 1968
VK-urklipp November 1964 VK-urklipp November 1965 VK-urklipp November 1966 VK-urklipp November 1967 VK-urklipp November 1968
VK-urklipp December 1964 VK-urklipp December 1965 VK-urklipp December 1966 VK-urklipp December 1967 VK-urklipp December 1968
         
VK-urklipp Januari 1969 VK-urklipp Januari 1970 VK-urklipp Januari 1971 VK-urklipp Januari 1972 VK-urklipp Januari 1973
VK-urklipp Februari 1969 VK-urklipp Februari 1970 VK-urklipp Februari 1971 VK-urklipp Februari1972 VK-urklipp Februari 1973
VK-urklipp Mars 1969 VK-urklipp Mars 1970 VK-urklipp Mars 1971 VK-urklipp Mars 1972 VK-urklipp Mars 1973
VK-urklipp April 1969 VK-urklipp April 1970 VK-urklipp April 1971 VK-urklipp April 1972 VK-urklipp April 1973
VK-urklipp Maj 1969 VK-urklipp Maj 1970 VK-urklipp Maj 1971 VK-urklipp Maj 1972 VK-urklipp Maj 1973
VK-urklipp Juni 1969 VK-urklipp Juni 1970 VK-urklipp Juni 1971 VK-urklipp Juni 1972 VK-urklipp Juni 1973
VK-urklipp Juli 1969 VK-urklipp Juli 1970 VK-urklipp Juli 1971 VK-urklipp Juli 1972 VK-urklipp Juli 1973
VK-urklipp Augusti 1969 VK-urklipp Augusti 1970 VK-urklipp Augusti 1971 VK-urklipp Augusti 1972 VK-urklipp Augusti 1973
VK-urklipp September 1969 VK-urklipp September 1970 VK-urklipp September 1971 VK-urklipp September 1972 VK-urklipp September 1973
VK-urklipp Oktober 1969 VK-urklipp Oktober 1970 VK-urklipp Oktober 1971 VK-urklipp Oktober 1972 VK-urklipp Oktober 1973
VK-urklipp November 1969 VK-urklipp November 1970 VK-urklipp November 1971 VK-urklipp November 1972 VK-urklipp November 1973
VK-urklipp December 1969 VK-urklipp December 1970 VK-urklipp December 1971 VK-urklipp December1972 VK-urklipp December1973
         
VK-urklipp Januari 1974 VK-urklipp Januari 1975 VK-urklipp Januari 1976 VK-urklipp Januari 1977 VK-urklipp Januari 1978
VK-urklipp Februari 1974 VK-urklipp Februari 1975 VK-urklipp Februari 1976 VK-urklipp Februari 1977 VK-urklipp Februari 1978
VK-urklipp Mars 1974 VK-urklipp Mars 1975 VK-urklipp Mars 1976 VK-urklipp Mars 1977 VK-urklipp Mars 1978
VK-urklipp April 1974 VK-urklipp April 1975 VK-urklipp April 1976 VK-urklipp April 1977 VK-urklipp April 1978
VK-urklipp Maj 1974 VK-urklipp Maj 1975 VK-urklipp Maj 1976 VK-urklipp Maj 1977 VK-urklipp Maj 1978
VK-urklipp Juni 1974 VK-urklipp Juni 1975 VK-urklipp Juni 1976 VK-urklipp Juni 1977 VK-urklipp Juni 1978
VK-urklipp Juli 1974 VK-urklipp Juli 1975 VK-urklipp Juli 1976 VK-urklipp Juli 1977 VK-urklipp Juli 1978
VK-urklipp Augusti 1974 VK-urklipp Augusti 1975 VK-urklipp Augusti 1976 VK-urklipp Augusti 1977 VK-urklipp Augusti 1978
VK-urklipp September 1974 VK-urklipp September 1975 VK-urklipp September 1976 VK-urklipp September 1977 VK-urklipp September 1978
VK-urklipp Oktober 1974 VK-urklipp Oktober 1975 VK-urklipp Oktober 1976 VK-urklipp Oktober 1977 VK-urklipp Oktober 1978
VK-urklipp November 1974 VK-urklipp November 1975 VK-urklipp November 1976 VK-urklipp November 1977 VK-urklipp November 1978
VK-urklipp December 1974 VK-urklipp December 1975 VK-urklipp December 1976 VK-urklipp December 1977 VK-urklipp December 1978
         
VK-urklipp Januari 1979 VK-urklipp Januari 1980 VK-urklipp Januari 1981 VK-urklipp Januari 1982 VK-urklipp Januari 1983
VK-urklipp Februari 1979 VK-urklipp Februari 1980 VK-urklipp Februari 1981 VK-urklipp Februari 1982 VK-urklipp Februari 1983
VK-urklipp Mars 1979 VK-urklipp Mars 1980 VK-urklipp Mars 1981 VK-urklipp Mars 1982 VK-urklipp Mars 1983
VK-urklipp April 1979 VK-urklipp April 1980 VK-urklipp April 1981 VK-urklipp April 1982 VK-urklipp April 1983
VK-urklipp Maj 1979 VK-urklipp Maj 1980 VK-urklipp Maj 1981 VK-urklipp Maj 1982 VK-urklipp Maj 1983
VK-urklipp Juni 1979 VK-urklipp Juni 1980 VK-urklipp Juni 1981 VK-urklipp Juni 1982 VK-urklipp Juni 1983
VK-urklipp Juli 1979 VK-urklipp Juli 1980 VK-urklipp Juli 1981 VK-urklipp Juli 1982 VK-urklipp Juli 1983
VK-urklipp Augusti 1979 VK-urklipp Augusti 1980 VK-urklipp Augusti 1981 VK-urklipp Augusti 1982 VK-urklipp Augusti 1983
VK-urklipp September 1979 VK-urklipp September 1980 VK-urklipp September 1981 VK-urklipp September 1982 VK-urklipp September 1983
VK-urklipp Oktober 1979 VK-urklipp Oktober 1980 VK-urklipp Oktober 1981 VK-urklipp Oktober 1982 VK-urklipp Oktober 1983
VK-urklipp November 1979 VK-urklipp November 1980 VK-urklipp November 1981 VK-urklipp November 1982 VK-urklipp November 1983
VK-urklipp December 1979 VK-urklipp December 1980 VK-urklipp December 1981 VK-urklipp December 1982 VK-urklipp December 1983
         
VK-urklipp Januari 1984 VK-urklipp Januari 1985 VK-urklipp Januari 1986 VK-urklipp Januari 1987 VK-urklipp Januari 1988
VK-urklipp Februari 1984 VK-urklipp Februari 1985 VK-urklipp Februari 1986 VK-urklipp Februari 1987 VK-urklipp Februari 1988
VK-urklipp Mars 1984 VK-urklipp Mars 1985 VK-urklipp Mars 1986 VK-urklipp Mars 1987 VK-urklipp Mars 1988
VK-urklipp April 1984 VK-urklipp April 1985 VK-urklipp April 1986 VK-urklipp April 1987 VK-urklipp April 1988
VK-urklipp Maj 1984 VK-urklipp Maj 1985 VK-urklipp Maj 1986 VK-urklipp Maj 1987 VK-urklipp Maj 1988
VK-urklipp Juni 1984 VK-urklipp Juni 1985 VK-urklipp Juni 1986 VK-urklipp Juni 1987 VK-urklipp Juni 1988
VK-urklipp Juli 1984 VK-urklipp Juli 1985 VK-urklipp Juli 1986 VK-urklipp Juli 1987 VK-urklipp Juli 1988
VK-urklipp Augusti 1984 VK-urklipp Augusti 1985 VK-urklipp Augusti 1986 VK-urklipp Augusti 1987 VK-urklipp Augusti 1988
VK-urklipp September 1984 VK-urklipp September 1985 VK-urklipp September 1986 VK-urklipp September 1987 VK-urklipp September 1988
VK-urklipp Oktober 1984 VK-urklipp Oktober 1985 VK-urklipp Oktober 1986 VK-urklipp Oktober 1987 VK-urklipp Oktober 1988
VK-urklipp November 1984 VK-urklipp November 1985 VK-urklipp November 1986 VK-urklipp November 1987 VK-urklipp November 1988
VK-urklipp December 1984 VK-urklipp December 1985 VK-urklipp December 1986 VK-urklipp December 1987 VK-urklipp December 1988
         
VK-urklipp Januari 1989 VK-urklipp Januari 1990 VK-urklipp Januari 1991 VK-urklipp Januari 1992 VK-urklipp Januari 1993
VK-urklipp Februari 1989 VK-urklipp Februari 1990 VK-urklipp Februari 1991 VK-urklipp Februari 1992 VK-urklipp Februari 1993
VK-urklipp Mars 1989 VK-urklipp Mars 1990 VK-urklipp Mars 1991 VK-urklipp Mars 1992 VK-urklipp Mars1993
VK-urklipp April 1989 VK-urklipp April 1990 VK-urklipp April 1991 VK-urklipp April 1992 VK-urklipp April 1993
VK-urklipp Maj 1989 VK-urklipp Maj 1990 VK-urklipp Maj 1991 VK-urklipp Maj 1992 VK-urklipp Maj 1993
VK-urklipp Juni 1989 Bilaga VK-urklipp Juni 1990 VK-urklipp Juni 1991 VK-urklipp Juni 1992 VK-urklipp Juni 1993
VK-urklipp Juli 1989 VK-urklipp Juli 1990 VK-urklipp Juli 1991 VK-urklipp Juli 1992 VK-urklipp Juli 1993
VK-urklipp Augusti 1989 VK-urklipp Augusti 1990 VK-urklipp Augusti 1991 VK-urklipp Augusti 1992 VK-urklipp Augusti 1993
VK-urklipp September 1989 VK-urklipp September 1990 VK-urklipp September 1991 VK-urklipp September 1992 VK-urklipp September1993
VK-urklipp Oktober 1989 VK-urklipp Oktober 1990 VK-urklipp Oktober 1991 VK-urklipp Oktober1992 VK-urklipp Oktober 1993
VK-urklipp November 1989 VK-urklipp November 1990 VK-urklipp November 1991 VK-urklipp November 1992 VK-urklipp November 1993
VK-urklipp December 1989 VK-urklipp December 1990

VK-urklipp December 1991

VK-urklipp December 1992 VK-urklipp December 1993
         
VK-urklipp Januari 1994 VK-urklipp Januari 1995 VK-urklipp Januari 1996   VK-urklipp Januari 1998
VK-urklipp Februari1994 VK-urklipp Februari 1995 VK-urklipp Februari 1996   VK-urklipp Januari 1998
VK-urklipp Mars1994 VK-urklipp Mars1995 VK-urklipp Mars1996   VK-urklipp Mars1998
VK-urklipp April 1994 VK-urklipp April 1995 VK-urklipp April 1996   VK-urklipp April 1998
VK-urklipp Maj 1994 VK-urklipp Maj 1995 VK-urklipp Maj 1996   VK-urklipp Maj 1998
VK-urklipp Juni 1994 VK-urklipp Juni 1995 VK-urklipp Juni 1996   VK-urklipp Juni 1998
VK-urklipp Juli 1994 VK-urklipp Juli 1995 VK-urklipp Juli 1996   VK-urklipp Juli 1998
VK-urklipp Augusti1994 VK-urklipp Augusti 1995 VK-urklipp Augusti 1996   VK-urklipp Augusti 1998
VK-urklipp September 1994 VK-urklipp September 1995 VK-urklipp September 1996   VK-urklipp September 1998
VK-urklipp Oktober1994 VK-urklipp Oktober 1995 VK-urklipp Oktober 1996   VK-urklipp Oktober 1998
VK-urklipp November 1994 VK-urklipp November 1995 VK-urklipp November 1996   VK-urklipp November 1998
VK-urklipp December 1994 VK-urklipp December 1995 VK-urklipp December 1996   VK-urklipp December 1998
         
VK-urklipp Januari 1999 VK-urklipp Januari 2000 VK-urklipp Januari 2001 VK-urklipp Januari 2002  
VK-urklipp Februari1999 VK-urklipp Februari 2000 VK-urklipp Februari 2001 VK-urklipp Februari 2002  
VK-urklipp Mars1999 VK-urklipp Mars 2000 VK-urklipp Mars 2001 VK-urklipp Mars 2002  
VK-urklipp April 1999 VK-urklipp April 2000 VK-urklipp April 2001 VK-urklipp April 2002  
VK-urklipp Maj 1999 VK-urklipp Maj 2000 VK-urklipp Maj 2001 VK-urklipp Maj 2002  
VK-urklipp Juni 1999 VK-urklipp Juni 2000 VK-urklipp Juni 2001 VK-urklipp Juni 2002  
VK-urklipp Juli 1999 VK-urklipp Juli 2000 VK-urklipp Juli 2001 VK-urklipp Juli 2002  
VK-urklipp Augusti1999 VK-urklipp Augusti 2000 VK-urklipp Augusti 2001 VK-urklipp Augusti 2002  
VK-urklipp September 1999

VK-urklipp September 2000

VK-urklipp September 2001 VK-urklipp September 2002  
VK-urklipp Oktober1999 VK-urklipp Oktober 2000 VK-urklipp Oktober 2001 VK-urklipp Oktober 2002  
VK-urklipp November 1999 VK-urklipp November 2000 VK-urklipp November 2001 VK-urklipp November 2002  
VK-urklipp December 1999 VK-urklipp December 2000 VK-urklipp December 2001 VK-urklipp December 2002