<- Tillbaka

 

Inventering av gamla skolhus/skolor inom Nordmalings socken. Syftet har varit att undersöka och dokumentera historien om de gamla skolhusens tillkomst och avveckling inom Nordmalings socken