Vykort Rundvik

Ekmans Café

Ekmans Café

Gamla Westbergs kiosk

Gamla Westbergs kiosk

Brandstation

Brandstation

Skolgatan

Skolgatan

Möllers

Möllers 

Kolonilotter

Kolonilotter

Sibirien

Dybergs hus

Ekmans Café

Flygfoto över Rundvik

Kiosken

Kurva vid R-gården mot Gustavssons hus

Kyrkan

Lindmarks Tobaks och Pappershandel

Manufakturaffären, Sport, Dahlbergs kiosk och Färghandeln 1950-tal

Kiosken

Parti av Rundvik

P-hem

Rundviks skola

Rundviks skola

Rundviks skola med en våning

Rundviks nya skola 1957

Rundviks såg efter 1890

Rundviks gamla affärsgata

Vy över Rundviksverken

Kyrkan och skolan 1958

Konsum

Skolan

Vy mot T-kajen 1958

Vy mot brädgård 1965

Skolgatan

Skolgatan

Tennisbanan 50-talet

Vy mot T-kajen och Tullen

Vy mot Masonite 47-48

Vy över fabriken

Vy över Sjöbergs

Vy över Rundvik

Sundet

Sundet

Åsgatan