Vykort Nordmaling

Motiv över Nordmaling

Parti från Nordmaling

Kyrkan

Storgatan

Vy över Nordmaling

Flygfoto över Nordmalin

Flygfoto över Nordmaling

Bilparkering

Busstation

Busstation

Busstation, äldre

Busstation, äldre

Centralhotellet tidigt 1940-tal, Gunnar Vesterlunds fotosamling

Centralhotellet tidigt 1940-tal, Gunnar Vesterlunds fotosamling

Cyklister på väg mot kajen

David Bergman

Församlingshemmet

Gamla prästgåren 1800-talet

Nordmaling

Hamngatan

Holmen

Infarten Nordmaling

Infarten Nordmaling

Konsum

Konsum och Carlos bokhandel

Konsum och hotellet

Kungssten

Kungsvägen

Kyrkan och Kungssten

Mjölkbil

;

Flygfoto över Nordmaling 1965

Flygfoto över Nordmaling

Flygfoto över Nordmaling

Nordmaling 1943

Nordmaling från klockstapeln

Storgatan

Nordmaling

Rondell

Vy över Nordmaling

Sjukstugan

Kungsstenen

Nordmaling

Motiv från Nordmaling

Nordmaling

Kungsstenen

Centralhotellet

Båthamn

Gamla prästgården

Motiv från Nordmaling

Flygfoto över Nordmaling

Utsikt från kyrktornet

Storgatan

Nya prästgården

Skolan

Vy över Nordmaling

Flygfoto över Nordmaling

Nordmaling Gatuparti

Flygfoto över Nordmaling

Flygfoto över Nordmaling

Flygfoto över Nordmaling

1947 Studebaker Commander Six Coupe

 

;

 

;

 

;